Työllistämisen kuntalisä

Mäntsäläläinen yritys, yhdistys tai säätiö voi saada Mäntsälän kunnan myöntämää työllistämisen kuntalisää palkatessaan mäntsäläläisen vähintään 6 kk työttömänä olleen henkilön, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Tuen saamisen edellytyksenä on, että työsuhteen kesto on vähintään 6 kk ja työaika vähintään 80 % alalla noudatettavasta täydestä työajasta. Tuen suuruus on 250 euroa kuukaudessa ja sitä voidaan myöntää harkinnan perusteella 6–12 kuukauden ajaksi. Kuntalisää voi käyttää vain työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen.

Lisätietoja: Motto-työllistämishanke, Tiina Hast puh. 040 314 6783 tai tiina.hast(at)mantsala.fi